A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Byli pracownicy

Dr hab. Marek Kozak, prof. UW

Stanowisko: profesor nadzwyczajny UW
Specjalizacja: polityka regionalna, rozwój regionalny i lokalny, system instytucjonalny i zarządzanie rozwojem, ewaluacja, turystyka w rozwoju
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Inst. Socjologii, 1980). Doktorat w IFiS PAN, 1986. Habilitacja w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 2009. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Ekspert MRR i UE (ESPON). Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, oraz Regional Studies Association i Regional Science Association. Czlonek redakcji Studiów Regionalnych i Lokalnych. Stypendysta Joseph Conrad Scholarship w London School of Economics and Political Science. Uczestnik krajowych europejskich projektów badawczych Programu Ramowego, ESPON i in. Autor przeszło stu dwudziestu publikacji głównie z zakresu polityki i rozwoju regionalnego (i polityki spójności), ewaluacji, transformacji w Polsce oraz roli turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym.

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • Active Countryside Tourism, 23-25.01.2013; International Centre for Research in Events, Tourism and Hospitality (ICRETH), Leeds Metropolitan University, Regional Studies Association, Research Network on Tourism and Regional Development, Leeds, Wielka Brytania. Referat: Barriers to agritourism development.
  • Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations. Seminar of the Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development. 25-27.01.2012; Antalya, Turcja. Referat: Tourism as a Driver of Eastern Poland Development: Paradigm, Strategies, Preliminary Effects.
  • Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy. 22-25.04.2012; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław-Kudowa Zdrój. Referat: Polska polityka spójności – wyzwania.
  • Aktualizacja strategii rozwoju województw. Programowanie perspektywy 2014 +, 26.04.2012; Forum Rozwoju Terytorialnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Referat: Praktyczne aspekty procesu aktualizacji strategii rozwoju regionalnego.
  • Zarządzanie rozwojem regionu. 24-26.05.2012; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin. Referat: Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce.
  • Nowa ekonomia turystyki kulturowej. 14-15.06.2012; Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu, Kłodzko-Trzebieszowice. Referat: Mega-eventy sportowe: między biznesem a przeżyciem.
  • Regions In Motion:  Breaking the Path. 52 Congress of the Regional Science Association International. 21-25.08.2012; Bratislava. Referat: Territorial cooperation: strenghts and weaknesses. Recent Czech-Polish experience.
  • Kultura i Turystyka. Wspólne korzenie. 6-7.11.2012; Regionalna organizacja Turystyczna Woj. Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Łódź. Referat:  Wielkie imprezy sportowe: sport, kultura czy biznes?
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG