A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Metropolia jako produkt turystyczny

Autor: Kozak Marek
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2009) Metropolia jako produkt turystyczny [w:] Jałowiecki Bohdan (red.): Czy Metropolia Jest Miastem?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 118-136.
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Rola turystyki w rozwoju regionalnym. Czynniki sukcesu (MNiSW) (2007-2009)