A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza

Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2016) Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach prac B+R na potrzeby wdrażania inteligentnych specjalizacji Mazowsza. Warszawa: Regional Studies Association Sekcja Polska, ss. 82.
DOI: 10.13140/RG.2.1.3964.2481
Pobierz publikację: