A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Turystyka a rozwój: w stronę nowego paradygmatu

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2009) Turystyka a rozwój: w stronę nowego paradygmatu [w:] Gorzelak Grzegorz, Szczepański Marek, Ślęzak-Tazbir Weronika (red.): Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Rola turystyki w rozwoju regionalnym. Czynniki sukcesu (MNiSW) (2007-2009)