A
A
A
Normalny kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Celem wystąpienia jest ocena czynników lokalizacji przestrzeni co-workingowych w Warszawie i obserwacja wpływu ewolucji ich modelu na przestrzenie metropolitalne w realiach przed- i popandemicznych. [więcej]
 
 
Omówienie okoliczności związanych z dyfuzją innowacji/transferem polityki oraz przebiegu tego procesu w czasie i przestrzeni. Dane zebrane m.in. z systemów związanych z oceną oraz sprawozdawczością z wdrażanych PPZ posłużą do przedstawienia kolejności i porządku wdrażania, nawiązując do pojęć dyfuzji kontaktowej i hierarchicznej. [więcej]
 
 
Czy stołeczność stanowi współcześnie na tyle istotny czynnik rozwojowy, że awans lub spadek danego ośrodka w hierarchii administracyjnej może przyczynić się do jego wyjątkowego na tle innych miast rozkwitu lub upadku gospodarczego? [więcej]
 
 
Przedstawione zostaną metody przestrzennego uczenia maszynowego (ML, machine learning). Uczenie maszynowe przestrzenne stanowi alternatywę, jak i uzupełnienie dla dobrze ugruntowanej ekonometrii i statystyki przestrzennej. [więcej]
 
 
 
Zagadnienia związane z określeniem tego czym są media przestrzenne, w jakim sposób zmieniają miejską przestrzeń oraz w jaki mogą być wykorzystywane w badaniach naukowych. Za przykłady posłużą media gespołecznościowe oraz wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5
...
14