A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Czy w małym mieście można zapewnić mieszkańcom dobrą jakość życia, która w konsekwencji może ograniczyć negatywne zjawiska charakterystyczne dla małych, peryferyjnych wspólnot? [więcej]
 
 
Omówienie marginalnego aspektu zróżnicowania społeczno-przestrzennego w układach zurbanizowanych. Przedmiotem zainteresowania będzie wywołany przez punktowy i selektywny ruch z przedmieść do centrów miast 3 kategorii społecznych: młodych dorosłych, rodzin z dziećmi i osób starszych, na przykładzie dużych miast w Polsce [więcej]
 
 
 
Po wybuchu wojny na Ukrainie Polska przyjęła rozwiązania ułatwiające włączenie ukraińskich uchodźców do polskiego szkolnictwa. Analizujemy geograficzne wzorce i lokalne determinanty uczestnictwa ukraińskich dzieci i młodzieży w polskiej edukacji. [więcej]
 
 
 
Głównym celem mojego wystąpienia jest przedstawienie aktualnego przeglądu badań naukoznawczych nad funkcjonowaniem danych w obiegu naukowym. Odwołam się głównie do dorobku dziedzin informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, w tym naukometria, oraz społeczne studia nad nauką i technologią. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5
...
17