A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

ARCHITEKTURA NIEZRÓWNOWAŻONA

Zapraszamy na dyskusję wokół książki „Architektura niezrównoważona" – pierwszej polskiej publikacji opisującej środowiskowe konsekwencje decyzji urbanistycznych, ekonomicznych i politycznych ostatnich lat (8.03.2017, 18:30-20:30)

W spotkaniu, które poprowadzi redaktor książki Kacper Pobłocki, udział wezmą: Monika Komorowska z Wydziału Dialogu w Planowaniu stołecznego Biura Architektury, Małgorzata Kuciewicz – architektka z grupy projektowej Centrala, Jakub Rok – asystent naukowy w EUROREG i Marta Żakowska – redaktorka naczelna Magazynu Miasta.

Zapraszamy do Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, III piętro, Warszawa.


O książce:

Pojęcie niezrównoważenia pozwala na przyjrzenie się obszarom ograniczenia wyobraźni architektów, urbanistów, czy innych aktywnie (współ)tworzących przestrzeń, a równocześnie daje szansę szukania nowych, pożytecznych rozwiązań, które nie znają dotychczasowych granic. Niezrównoważenie rozumiane jest tu jako odejście od formatów i strategii wynikających z przyjętych poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych, od wszystkich praw i zasad, które wyznaczają dziś normy przyjęte w budownictwie pierwszego świata, uformowanym wokół dominującej w XX wieku tradycji modernistycznej.

Na zbiór "Architektura niezrównoważona" składają się m.in. esej Naomi Klein poświęcony globalnemu ociepleniu, rozmowy z naczelnymi architektami europejskich miast: Jonim Babocim (Tirana), Kristiaanem Borretem (Bruksela) i Janem Christiansenem (Kopenhaga), fragmenty książki Thomasa Sievertsa Zwischenstadt („Międzymieście”), a także teksty: Emilii Kiecko o megastrukturach, Agaty Twardoch o niezrównoważonej urbanizacji, Macieja Kowalewskiego o architekturze cmentarzy czy Łukasza Drozdy o dyktaturze kierowców.

Książkę można pobrać bezpłatnie tutaj: https://issuu.com/beczmiana/docs/synchro-architektura-niezrownowazon lub poczytać na papierze w Bibliotece miejskiej Marzycieli i Rzemieślników.

Więcej informacji: www.synchronicity.pl

Katalog Biblioteki Miejskiej: https://bibliotekamir.libib.com/


Uczestnicy dyskusji:

▪️ Monika Komorowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2007 roku zajmuje się partycypacją społeczną. Kieruje Wydziałem Dialogu w Planowaniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

▪️ Malgorzata Kuciewicz – architektka, badaczka i współtwórczyni jednej z najciekawszych polskich pracowni architektonicznych CENTRALA. Studiowała architekturę w Warszawie, Montpellier i Tampere, doświadczenie zdobywała w Berlage Institute w Amsterdamie i na warsztatach EASA. Laureatka nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych, autorka i współautorka indywidualnie zaprojektowanych wnętrz, obiektów architektonicznych, wystaw, a także projektów służących pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast. Zajmuje się badaniem, popularyzacją, a także działaniem na rzecz zachowania i rewitalizacji wartościowego dziedzictwa architektury i urbanistyki.

▪️ Kacper Pobłocki – antropolog społeczny. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz w Centrum Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca doktorska pt. "The Cunning of Class – Urbanization of Inequality in Post-war Poland" została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a książka "Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu", której jest współautorem, otrzymała Nagrodę im. Jerzego Regulskiego za upowszechnianie idei ładu przestrzennego. Jest także autorem książki "Kapitalizm. Historia krótkiego trwania" (Bęc Zmiana 2017).

▪️ Jakub Rok – Absolwent ochrony środowiska i geografii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego oraz gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG UW). W 2012 roku uzyskał stopień magistra na kierunku gospodarka przestrzenna (tytuł pracy magisterskiej: "Zagregowany wskaźnik zrównoważonego rozwoju lokalnego dla Polski"). Od 2010 r. jest pracownikiem EUROREG-u, wcześniej pełnił funkcję asystenta w Akademii Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno- Gospodarczego. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów naukowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizował projekty zlecane m.in. przez Bank Światowy, Agendę ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komisję Europejską, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Narodowe Centrum Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Prowadził badania w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Brał udział w konferencjach międzynarodowych m.in. w Polsce, Islandii, Hiszpanii, Niemczech i Turcji.

▪️ Marta Żakowska - antropolożka kultury, absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW/School of Slavonic and East European Studies University College London. Założycielka i redaktorka naczelna "Magazynu Miasta". O społecznych kontekstach rozwoju miast, zrównoważonym rozwoju, mobilności w mieście, partycypacji, kulturze, projektowaniu przyjaznym mieszkańcom pisała też do innych publikacji i czasopism (m.in. "Dwutygodnik", "Architektura", "Architektura&Biznes", "Przekrój"). Członkini Res Publiki. Inicjatorka programu badawczego „Starsze Miasta” realizowanego przez zespół Magazynu Miasta i DNA Miasta Res Publiki. Program poświęcony jest gminnym politykom senioralnym i miastom przyjaznym starzeniu. Autorka serii "Remiks" – międzypokoleniowych projektów z zakresu animacji kultury realizowanych w przestrzeniach publicznych z różnymi grupami wykluczonymi i skupionych na procesach współtworzenia lokalnych przestrzeni wspólnych.


Organizatorzy: Fundacja Bęc Zmiana, Marzyciele i Rzemieślnicy
Partnerzy: Biblioteka miejska Marzycieli i Rzemieślników, EUROREG, Magazyn Miasta