A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

DR HAB. MIKOŁAJ HERBST PROFESOREM UCZELNI

Gratulujemy!

Uchwałą nr 480 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora uczelni Na podstawie art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 176 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża się pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora uczelni dr. hab. Mikołaja Juliana Herbsta z Instytutu Ameryk i Europy.