A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

EUROREG ONLINE DO ODWOŁANIA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i działaniem na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (Zarządzenie Rektora nr 105 z dnia 21 maja 2020 r.) wprowadzono do odwołania w EUROREG UW zajęcia online oraz pracę zdalną.

Codziennie w dni robocze jesteśmy dostępni on-line pod adresami podanymi w zakładkach kontakt oraz zespół.

 

Do końca roku akademickiego 2019/2020 wszystkie zajęcia oraz zaliczenia (w tym egzaminy) przeprowadzane są w trybie zdalnym.

Sesja letnia w Euroreg w roku akademickim 2019/2020 odbywa się w ramach I bloku zgodnie z kalendarzem akademickim UW tj. w dniach 15.06.2020 r. – 5.07.2020 r.

Podstawowym narzędziem komunikacji wykładowców ze studentami jest kontakt mailowy z wykorzystaniem adresów mailowych w domenie student.uw.edu.pl (studenci) oraz uw.edu.pl (wykładowcy). Dopuszczalne jest wykorzystywanie przez studentów w celu uczestniczenia w zajęciach innych adresów mailowych, jednak zalecane jest korzystanie z adresów uniwersyteckich. Podczas zaliczeń (w tym egzaminów) studenci zobowiązani są używać wyłącznie adresów w domenie student.uw.edu.pl.

Egzaminy ustne przeprowadzane są z wykorzystaniem narzędzia Google Meet. Zasady przeprowadzania egzaminów zdalnych określa Rozporządzenie Rektora. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Google Meet dostępne są tutaj oraz tutaj. W związku z tym, że wszystkie egzaminy są nagrywane prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Podczas egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus”, obsługiwanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, wymagane jest zalogowanie się za pomocą identyfikatora i hasła do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo prosimy aby osoby przystępujące do zaliczeń na platformie „Kampus” sprawdziły, czy mogą zalogować się do CAS UW np. logując się na stronie platformy "Kampus".

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zaliczeń konkretnych przedmiotów (w tym wymogi formalne, daty przesyłania prac zaliczeniowych itp.) studenci uzyskują od prowadzących zajęcia. Studenci, którym przyznano Indywidualny Tok Studiów oraz Indywidualny Tryb Zaliczania uzgadniają daty i formę zaliczeń z prowadzącymi poszczególne zajęcia.