A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

GRATULACJE DLA DYREKTORKI EUROREGU – DR. HAB. AGNIESZKI OLECHNICKIEJ!

Profesor otrzymała nominację do Komitetu Naukoznawstwa PAN na kadencję 2019-2022!

Jak mówi Profesor Olechnicka:

– 35 osobowy zespół komitetu naukoznawstwa PAN jest wybitnie interdyscyplinarny, w jego skład wchodzą bibliolodzy, informatolodzy, ekonomiści, socjologowie, filozofowie, geografowie, informatycy, fizycy. Przewodniczącą Komitetu Naukoznawstwa PAN została Profesor Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępuje ją Profesor Zofia Barbara Liberda z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W skład komitetu wchodzą zarówno naukowcy zasłużeni dla naukoznawstwa, ale powołano również kilka osób z młodszego pokolenia. Są to m.in. dr hab. Emanuel Kulczycki, dr hab. Dominik Antonowicz, dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz. Cieszę się, że w Komitecie jest silna reprezentacja kobiet. 

– Pierwsze posiedzenie komitetu, które odbyło się 26 marca dotyczyło spraw organizacyjnych: wręczono nominacje, powołano prezydium Komitetu, ustalono terminarz spotkań. Rozpoczęliśmy dyskusję o tematyce, jaką w tej kadencji powinien zajmować się Komitet Naukoznawstwa. Po pierwsze, zgodziliśmy się, że ważna jest tematyka open science, w szczególności w zakresie standardów otwartej nauki i uwzględnienia takich publikacji w ewaluacji jednostek naukowych.

– Zgłosiłam też drugi temat związany z moimi zainteresowaniami badawczymi. Zaproponowałam, aby Komitet zajął się tzw. trzecią rola uniwersytetów, w szczególności w zakresie włączenia się w procesy zachodzące na poziomie regionów, w tym m.in. w procesy ewolucji strategii inteligentnych specjalizacji i ich wdrażania, którym KE nadaje priorytet w kolejnym okresie programowania polityki spójności. Chciałabym połączyć prace w Komitecie z moim udziałem w  Scientific Advisory Group on Pilot Actions on Industrial Transition and Interregional Cooperation w Komisji Europejskiej. Rolą tego kilkunastoosobowego zespołu  badaczy (Lena Tsipouri, Simona Iammarino, Andres Rodriguez-Pose, Michael Storper. Michaela Trippl, Ron Boschma, Dominique Foray, Slavo Radosevic, Raquel Ortega-Argilés, Gundars Berzins, Kevin Morgan, Philip McCann, Leena Sarvaranta) jest wsparcie naukowe i ewaluacja wdrażania pilotażowych projektów uruchomionych przez Komisję w zakresie wsparcia transformacji gospodarczej regionów europejskich oraz budowy transnarodowych porozumień regionów w ramach inteligentnych specjalizacji.

 

Kolejne posiedzenie Komitetu Naukoznawstwa odbędzie się 18 czerwca i będzie dotyczyć będzie w dużej mierze programu badawczego Komitetu. Podczas posiedzenia Prof. Wojciech Cellary wygłosi prezentacją pt. "Analiza gigadanych. Wyzwania naukoznawcze i etyczne".