A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NAGRODA DLA DRA KACPRA POBŁOCKIEGO

Książka „Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu" (Res Publica Nowa, 2013), której współautorem jest dr Kacper Pobłocki, otrzymała nagrodę im. Jerzego Regulskiego.

Jest to nagroda przyznawana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej za „wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju". Książka „Anty-bezradnik przestrzenny", napisana przez dr Pobłockiego razem z dwójką poznańskich społeczników, została wyróżniona w jednej z czterech kategorii – „wiedzy i upowszechniania" czyli „pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym". Kapituła nagrody brała pod uwagę działania i publikacje za okres 2010-2015.

Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa.

 
 
Galeria