A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”, a w nim m.in. o metropolii mozaikowej, infrastrukturze partycypacji społecznej i klastrach w sektorze kreatywnym w Polsce.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 3/2018 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

 

Spis treści numeru 4(78)/2019:

· Mikołaj Herbst, Jakub Rok

Analiza założeń i rezultatów interwencji publicznej na przykładzie przestrzennego rozkładu wykorzystania POKL 2007–2013 na poziomie lokalnym

 · Maciej Smętkowski, Dorota Celińska-Janowicz, Katarzyna Wojnar

Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii – od postmetropolii do metropolii mozaikowej?

 · Paweł Swianiewicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska

Niezwykłe rozszerzenie granic miasta. Przypadek Zielonej Góry w kontekście zjawiska jazdy na gapę .

 · Robert Gawłowski, Adam J. Jarosz

Infrastruktura partycypacji społecznej. Pojęcie i wykorzystanie w polskich miastach

 · Beata Namyślak

Klastry w sektorze kreatywnym w Polsce

 · Justyna Ślawska

Czynniki wyboru modelu świadczenia usługi lokalnego transportu w Polsce

 · Ewa Łaźniewska

Dominika Wojtowicz, Pomoc rozwojowa: sukces, czy porażka? Krytyczna analiza wpływu polityki spójności UE na rozwój lokalny i regionalny (recenzja)

Więcej informacji o najnowszym numerze kwartalnika.

Fot. Samson / Unsplash