A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

KOLEJNY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” a w nim m.in. o rewitalizacji miast, tablicach przepływów międzygałęziowych i delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 3/2016 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

Spis treści numeru 3(69)/2017

Agnieszka Bieda
Urban renewal and the value of real properties

Katarzyna Zawalińska, Jakub Rok
Wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacja

Dagmara Kociuba
Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka

Marta Szylar, Katarzyna Cegielska, Dawid Kudas
Wykorzystanie metody ścieżki rozwoju Hellwiga do badania zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego

Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak
Zastosowanie wybranych metod statystyki wielowymiarowej do oceny systemu edukacji w krajach członkowskich UE

Janina Kotlińska
Nieruchomości komunalne przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości

Magdalena Szmytkowska
Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki, 2017, Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 395 s. (recenzja)

 

Grafika: fragment mapy 'Land value map of the undeveloped land properties intended for residential development in 2010–2014' (źródło: Bieda, A., (2017). Urban renewal and the value of real properties. Studia Regionalne i Lokalne, 3(69), s. 23).