A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

KOLEJNY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” a w nim m.in. dyskusja o podziale terytorialnym kraju, Komitecie Regionów oraz relacjach między jakością rządzenia i polityką spójności.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 2/2017 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

 

Spis treści numeru 2(72)/2018

Janusz T. Hryniewicz, Maciej Smętkowski, Adam Płoszaj
Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kontekstach regionalnych

Przemysław Śleszyński
Problem podziału terytorialnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wnioski dla Polski

Grzegorz Gorzelak
Terytorialna organizacja kraju – czy już czas na dyskusję?

Paweł Swianiewicz, Anna Kurniewicz
Cykl polityczny w opłatach za lokalne usługi publiczne w Polsce

Magdalena Dej, Wojciech Jarczewski, Michał Chlebicki
Skala i charakterystyka procesów relokacji przedsiębiorstw w polskich obszarach metropolitalnych – wstępne wyniki badań

Maciej Onasz, Michał Klonowski
Wybrane zmiany w systemie wyborczym organów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – wstępna ocena

Beata Guziejewska
Funkcje i przyszłość Komitetu Regionów w unijnych i krajowych procesach decyzyjnych

 

 

Grafika: Podział administracyjny Polski w latach 1975-1998. Źródło: VV94 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66306160