A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” a w nim m.in. o przestrzennym zróżnicowaniu kapitału ludzkiego w UE, szokach podażowych i popytowych oraz procesach ludnościowych na obszarach wiejskich.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 3/2017 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

 

Spis treści numeru 3(73)/2018

Paweł Merło, Marcin Bogdański
Spatial disparities in the level of human capital in the European Union in the context of regional competitiveness

Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Jacek Chądzyński
Private and civic organisations as providers of public services in municipalities

Paweł Gajewski
Demand and supply shock symmetry across Polish voivodeships

Paweł Churski, Robert Perdał, Barbara Konecka-Szydłowska, Tomasz Herodowicz
Redefinicja czynników rozwoju regionalnego w świetle megatrendów społeczno-gospodarczych

Robert Szmytkie, Przemysław Tomczak
Procesy depopulacji na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1995–2015

Monika Wesołowska, Andrzej Jakubowski
Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym

 

Fot. Autor: Hansueli Krapf (Licencja: cc-by-sa-3.0)