A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

SESJA EGZAMINACYJNA

Egzaminy w trybie zdalnym

Zgodnie z §5 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym informujemy, że w sesji letniej 2019/2020 odbędą się następujące egzaminy (szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do egzaminu studenci uzyskają od prowadzących poszczególne zajęcia):

  • "Teorie i polityki rozwoju miast i regionów", prof. G. Gorzelak, forma: egzamin pisemny, narzędzie: e-mail
  • "Samorząd terytorialny", dr T. Kupiec, forma: test, narzędzie: Platforma Kampus
  • "Socjologia struktur gospodarczych i politycznych", prof. J. Hryniewicz, forma: egzamin pisemny, narzędzie: e-mail
  • "Geografia ekonomiczna", prof. R. Szul, forma: egzamin pisemny, narzędzie: e-mail
  • "Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji", prof. R. Szul, forma: egzamin pisemny, narzędzie: e-mail
  • "Finanse i gospodarka lokalna 2", dr K. Wojnar, forma: test, narzędzie: Platforma Kampus

Powyższe informacje dotyczą wyłącznie egzaminów. Informacje dotyczące formy i trybu zaliczeń (przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę) studenci uzyskują od prowadzących poszczególne przedmioty.

fot. Angelina Litvin / Unsplash