A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

STYPENDIUM KONFERENCYJNE – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz EUROREG oferują pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowej organizowanej przez RSA.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku, w Santiago de Compostela w Hiszpanii, pod hasłem Pushing Regions beyond their Borders. Więcej szczegółów znajdą o konferencji znajduje się na stronie RSA.

O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 35 roku życia. Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (wraz z rocznym członkostwem w RSA), a także kosztów związanych z wyjazdem i zakwaterowaniem do kwoty 500 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z
(1) abstraktu o długości 3000-5000 znaków, (2) krótkiego CV na adres euroreg@uw.edu.pl. W tytule wiadomości należy umieścić sformułowanie: „stypendium konferencyjne Santiago 2019”. Zgłoszenie przyjmowane są do 15 lutego 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 22 lutego 2019 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając maila na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Santiago 2018”).

 
 
Do pobrania