A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

UWALNIAMY KSIĄŻKI

Wraz z wydawnictwem Scholar publikujemy bezpłatne PDF-y z dziesięcioma tytułami

Maria Halamska Wiejska Polska na początku XXI wieku (2013)

Janusz Hryniewicz Stosunki pracy w polskich organizacjach (2007)

Janusz Hryniewicz Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej (2015)

Bohdan Jałowiecki Społeczne wytwarzanie przestrzeni (2010)

Bohdan Jałowiecki, Sławomir Kapralski (red.) Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności (2011)

Grzegorz Gorzelak, Goh Chor-Ching, Karoly Fazekas (red.) Adaptability and Change. The regional dimensions in Central and Eastern Europe (2012)

Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska (red.) Rozwój, region, przestrzeń (2007)

Grzegorz Gorzelak, Marek Kozak, Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski, Katarzyna Wojnar Europejskie metropolie i ich regiony (2012)

Marek Kozak Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem (2009)

Marek Kozak Wielkie wydarzenia a rozwój. Mechanizm i jego składowe na przykładzie EURO 2012 (2017)