A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie

Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2013) Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 236.
Pobierz publikację:

Książka jest próbą oceny zmian na polskiej wsi, dokonaną przez znawczynię tej problematyki. Dobrze został wybrany moment na takie podsumowanie – ponad 20 lat transformacji i prawie 10 lat przynależności do Unii. Pozwala to ukazać polską wieś w momencie, w którym już ujawniają się trwałe prawidłowości, a nie tylko perturbacje okresu przejściowego.

dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW

Praca stanowi oryginalne ujęcie zagadnienia, odwołujące się do ciekawych i inspirujących teorii. W podtytule – rozważania o gospodarce i społeczeństwie – autorka nawiązuje do Maxa Webera, zwracającego uwagę na problem „przekładalności” zjawisk i procesów ekonomicznych, uznanych za fundament życia społecznego, na cechy strukturalne i procesy społeczno-kulturowe. (...) Przygotowana przez Marię Halamską rozprawa jest dziełem interesującym i potrzebnym. W socjologii polskiej mamy bowiem wiele opracowań cząstkowych, dotyczących różnych aspektów problematyki życia społecznego na obszarach wiejskich. Brakuje za to opracowań o bardziej syntetycznym i całościowym charakterze. Dokonując swoistych reinterpretacji danych zebranych przez współczesnych badaczy, autorka szkicuje nam jak najbardziej aktualny portret polskiej wsi.

prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński

 

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Wieś w transformacji - procesy zmian i ich rezultaty w latach 1989-2009 (MNiSW) (2010-2012)