A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OECD

Autorzy: Bartosz Ledzion, Stanisław Mazur, Karol Olejniczak
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Ledzion Bartosz, Mazur Stanisław, Olejniczak Karol (red.) (2014) Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OECD. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ss. 136.
Pobierz publikację:

U podstaw sporządzenia tego opracowania legło przekonanie, że programowanie strategiczne nabiera kluczowego znaczenia dla jakości zarządzania sprawami publicznymi, w szczególności tymi o znaczeniu strukturalnym. Bez sprawnych systemów programowania strategicznego i efektywnych układów instytucjonalnych koniecznych dla realizacji strategicznych przedsięwzięć, potencjał państwa w sferze wspierania procesów rozwojowych ulega znaczącemu ograniczeniu. W konsekwencji osłabia to jego pozycję w relacjach międzynarodowych, jak również prowadzi do narastania dezaprobaty jego obywateli wobec efektów podejmowanych przez nie działań. Opracowanie ma na celu przedstawienie systemów programowania strategicznego stosowanych w wybranych krajach Unii Europejskiej (UE) oraz państwach należących do Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECD). Intencją autorów jest także zasygnalizowanie możliwości wykorzystania rozwiązań wykorzystywanych w tych państwach dla doskonalenia polskiego systemu programowania i zarządzania strategicznego. Dobór państw poddanych analizie podyktowany został chęcią zaprezentowania możliwie szerokiego spektrum rozwiązań w zakresie systemów programowania strategicznego. Stąd też w zbiorze tych państw znalazły się kraje o różnych ustrojach politycznych, odmiennych kulturach administracyjnych oraz zróżnicowanych mechanizmach zarządzania sprawami publicznymi. Wśród analizowanych państw znalazły się zarówno kraje postrzegane jako zaawansowane na polu programowania i zarządzania strategicznego, jak i te, które o taki status dopiero się ubiegają.