A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Program Operacyjny Rozwój Potencjału Twórczego i Wsparcia Twórców

Autorzy: Edwin Bendyk, Piotr Dworzański, Krzysztof Gubański, Karolina Wereta, Katarzyna Wojnar
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Bendyk Edwin, Wojnar Katarzyna, Wereta Karolina, Dworzański Piotr, Gubański Krzysztof (2016), Program Operacyjny Rozwój Potencjału Twórczego i Wsparcia Twórców, Warszawa: Biuro Kultury, Urząd M. St. Warszawy, s. 84.
Pobierz publikację:

Praca zespołu w sposób szczególny koncentrowała się na przygotowaniu ogólnej diagnozy potencjału twórczego Warszawy oraz rekomendacji zmierzających do doskonalenia miejskiej polityki kulturalnej w obszarze wspierania rozwoju twórczości, upowszechniania kultury i sztuki, a także rozwoju sektora kreatywnego.

Jej efektem jest powstanie dokumentów:

1. Diagnoza na potrzeby Programu Operacyjnego Rozwój Potencjału Twórczego i Wsparcia Twórców

2. Program Operacyjny Rozwój Potencjału Twórczego i Wsparcia Twórców

Program operacyjny zakłada rozwój twórczości w jej zróżnicowanych przejawach w tym: rozwój osób twórczych, rozwój twórczości (różnorodność), integracja środowisk twórczych, dostęp do zasobów, miejsc i przestrzeni, komunikacja na polu kultury i wizerunek miasta, zarządzanie oparte na wiedzy. Zgodnie z rekomendacją zespołu miałby być realizowany zgodnie z zasadami: transparentności, refleksyjności, otwartości i innowacyjności. 
 

Program Operacyjny do pobrania na stronie Urzędu Miasta.