A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

A study of the mid-term evaluations of INTERREG Programmes for the programming period 2000 until 2006

Autorzy: John Bachtler, Karol Olejniczak, Sandra Taylor
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Bachtler John, Taylor Sandra, Olejniczak Karol (2005) A study of the mid-term evaluations of INTERREG Programmes for the programming period 2000 until 2006, Vienna: INTERACT Programme Secretariat, pp. 160.