A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Chaos, fear and hegemony – equality and efficiency in international order

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Dutkiewicz Piotr (2019 Chaos, fear and hegemony – equality and efficiency in international order [w:] Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka (red.): Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 250-256.