A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Cztery kapitały w strategiach lokalnych

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2007) Cztery kapitały w strategiach lokalnych [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 288 - 310.
Pobierz publikację: