A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Czy media zagrażają demokracji

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2005) Czy media zagrażają demokracji [w:] Chłopecki Jerzy (red.): Media lokalne a demokracja lokalna, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.