A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Czy metropolia jest miastem?

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2009) Czy metropolia jest miastem? [w:] Jałowiecki Bohdan (red.): Czy metropolia jest miastem?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 7–11.