A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Czy rolnicy hamują rozwój wsi?

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2006) Czy rolnicy hamują rozwój wsi? Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(25)/2006, ss. 5 - 24.
Pobierz publikację:

Abstrakt
Szeroko definiowani rolnicy wraz z emerytami rolnymi stanowią liczną, choć trudną do precyzyjnego określenia, zbiorowość. Jest ona bardzo zróżnicowana, lecz liczebnie dominują w niej quasi-chłopi, drobni, najczęściej nieprowadzący towarowej produkcji, rolnicy. Zbiorowość ta ma wiele negatywnych charakterystyk ekonomicznych, społecznych i psychologicznych. Specyficzne są także jej polityczne zachowania, jej członkowie zwracają się ku partiom agrarno-populistycznym. Autorka, odwołując się do sformułowanych wcześniej koncepcji "blokowania rozwoju"€ i "moderowania zmian"€, analizuje polityczne mechanizmy spowalniania przemian, uruchamiane przez szeroko rozumianą zbiorowość rolników.

Abstract
Polish farmers are hardly definable social group. It is a diversified population dominated (in numbers) by "€œquasi-farmers"€ - running small farms for own consumption, not selling their products at the market. This category has many negative, economic, social and psychological features. Their political choices are often to support the populist, agricultural parties. The author, referring to the concepts of "€œblocking development"€ and "€œmoderating the changes"€, describes the political mechanisms of slowing down the reforms applied by the (broadly considered) Polish farmers.