A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Doświadczenia administracji w Holandii

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2013) Doświadczenia administracji w Holandii [w:] Mazur Stanisław, Płoszaj Adam (red.): Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 74-91.
Pobierz publikację: