A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Doświadczenia administracji we Francji

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2013) Doświadczenia administracji we Francji [w:] Mazur Stanisław, Płoszaj Adam (red.) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 39-54.
Pobierz publikację:
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
MUS: Ministerstwa Uczące Się – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach (POKL) (2010-2014)