A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej, Gorzelak Grzegorz (2009) Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Gorzelak Grzegorz, Szczepański Marek, Ślęzak-Tazbir Weronika (red.): Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 304–330.