A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Dziejowa spuścizna miejscowości

Autor: Roman Szul
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2016) Dziejowa spuścizna miejscowości [w:] Szul Roman, Tabasz Władysław , Kaznowski Mariusz (red.) Turze Pole. Dziedzictwo historyczne i kulturowe rodzinnej wsi prof. Waleriana Pańki, Warszawa – Brzozów – Turze Pole: NIK, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, ss. 109-150.