A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ewaluacja średniookresowa Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

Autorzy: Anna Borowczak, Andrzej Dziurdzik, Tomasz Klimczak, Adam Miller, Zuzanna Popis, Adam Płoszaj
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Borowczak Anna, Dziurdzik Andrzej, Klimczak Tomasz, Miller Adam, Płoszaj Adam, Popis Zuzanna (2019) Ewaluacja średniookresowa Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Warszawa: LB&E, EGO.
DOI: 10.13140/RG.2.2.21567.12967
Pobierz publikację: