A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2010) Gospodarka oparta na wiedzy a globalne procesy geopolityczne [w:] Zioło Zbigniew, Rachwał Tomasz (red.): Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, ss. 61-69.