A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Gospodarka oparta na wiedzy a osobowość. Psychiczny koszt pracy i style kierowania

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2012) Gospodarka oparta na wiedzy a osobowość. Psychiczny koszt pracy i style kierowania. Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 3-4(86-87), ss. 83-100.