A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Historyczne przesłanki różnic regionalnych. Regiony ekonomiczne i ideologiczne

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2007) Historyczne przesłanki różnic regionalnych. Regiony ekonomiczne i ideologiczne [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 97 - 113.