A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Innowacyjność polskich regionów

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka (2007) Innowacyjność polskich regionów [w:] Gorzelak Grzegorz (red.) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.