A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Interpretacja wyników

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol, Płoszaj Adam, Widła Łukasz, Wojtowicz Dominika (2014) Interpretacja wyników [w:] Olejniczak Karol, Śliwowski Paweł (red.) Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ss.101-130
Pobierz publikację: