A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Język, Naród, Państwo. Język jako zjawisko polityczne

Autor: Roman Szul
Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2009) Język, Naród, Państwo. Język jako zjawisko polityczne. Warszawa: PWN, s. 416.

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja, która w sposób niezwykle obszerny i wnikliwy opisuje relacje między językiem, narodem i państwem. Autor analizuje czynniki narodotwórcze, poświęcając szczególną uwagę językowi. Z jednej strony wskazuje, w jaki sposób język wpływa na kształtowanie się świadomości narodowej i powstawanie państw, z drugiej zaś przedstawia rolę państw w procesie ewolucji narodów i formowania języków narodowych.

Książka zawiera m.in.:

  • część wprowadzającą czytelnika w świat relacji język - naród - państwo oraz ich prawidłowości,
  • analizę dążeń narodów do zbudowania państwa i stworzenia języka narodowego,
  • ostatnie 200 lat historii wybranych państw świata, w tym wszystkich współczesnych państw europejskich.

Dzięki poruszonej problematyce z pogranicza nauk politycznych, geografii politycznej, historii oraz socjolingwistyki, książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno do specjalistów poszczególnych dziedzin, jak i do zainteresowanych historią kształtowania się narodów, państw, języków narodowych, polityki językowej oraz współczesną polityczno-językową mapą świata.