A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Kapitał ludzki w polskich regionach

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Herbst Mikołaj (2010) Kapitał ludzki w polskich regionach [w:] Tucholska Anna (red.): Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 215-235.