A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Klonowanie rzeczywistości. Jak środki masowego przekazu manipulują nauką?

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2005) Klonowanie rzeczywistości. Jak środki masowego przekazu manipulują nauką? Zagadnienia Naukoznawstwa, Tom XLI, zeszyt 2(164).