A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach Programów Operacyjnych Polityki Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020

Autorzy: Paweł Kościelecki, Andrzej Krzewski, Daria Kubiak, Bartosz Ledzion, Wojciech Pander, Krzysztof Piech, Adam Płoszaj, Alicja Weremiuk, Michał Wolański, Katarzyna Zalewska
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Kościelecki Paweł, Krzewski Andrzej, Kubiak Daria, Ledzion Bartosz, Pander Wojciech, Piech Krzysztof, Płoszaj Adam, Weremiuk Alicja, Wolański Michał, Zalewska Katarzyna (2014) Komplementarność i synergia działań w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 współfinansowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w kontekście interwencji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Warszawa: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Pobierz publikację: