A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Kryzys polityki wielokulturowości i wnioski dla Polski

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2011) Kryzys polityki wielokulturowości i wnioski dla Polski [w:] Zduniak Andrzej, Ślachcińska Edyta (red.): Jakość kształcenia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, ss. 313-320.