A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Kształt systemu ewaluacji dla Polityki Spójności. Perspektywa 2014-2020

Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2012) Kształt systemu ewaluacji dla Polityki Spójności. Perspektywa 2014-2020. Warszawa: Krajowa Jednostka Oceny - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.