A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Kultura jako czynnik tożsamości lokalnej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2009) Kultura jako czynnik tożsamości lokalnej [w:] Janikowski Ryszard, Krzysztofek Krzysztof (red.): Kultura a zrównoważony rozwój: środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO, ss. 87–100.