A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Mechanizmy uczenia się polskich ministerstw – wyniki badania empirycznego MUS (Ministerstwo uczące się)

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol, Widła Łukasz (2010) Mechanizmy uczenia się polskich ministerstw – wyniki badania empirycznego MUS (Ministerstwo uczące się). Zarządzanie Publiczne, 2(12).