A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Metropolie z perspektywy flaneura

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2010) Metropolie z perspektywy flaneura [w:] Mączyńska Elżbieta, Wilkin Jerzy (red.): Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ss.171-184.