A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Metropolisation of Polish Space

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2008) Metropolisation of Polish Space [in:] Gorzelak Grzegorz, Strubelt Wendelin (eds): City and Region. Papers in Honour of Jiri Musil, Opladen & Farmington Hills: Budrich Uni Press Ltd.