A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Metropolizacja a Globalizacja

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2009) Metropolizacja a Globalizacja [w:] Jałowiecki Bohdan (red.): Czy Metropolia Jest Miastem?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 12–25.