A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Metropolizacja i globalizacja a możliwości konwergencji

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2009) Metropolizacja i globalizacja a możliwości konwergencji [w:] Kleer Jerzy, Mączyńska Elżbieta, Wierzbicki Andrzej (red.): Co ekonomiści myślą o przyszłości, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz “Polska 2002 Plus”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, ss. 200–221.