A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Miejskie szlaki pamięci

Autorzy: Bohdan Jałowiecki, Elżbieta Sekuła
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan, Sekuła Elżbieta (2009) Miejskie szlaki pamięci. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(38)/2009, ss. 5-20.
Pobierz publikację:

Abstrakt
Tekst ten przedstawia przestrzeń miejską z perspektywy kilku szlaków pamięci istniejących w Warszawie i Krakowie. Punktem wyjścia dla autorów stało się badanie charakteru i roli warszawskich oraz krakowskich pomników. Analizie poddane zostały materialne i symboliczne "ścieżki pamięci"€ w obu miastach, a główne pytania badawcze dotyczyły obszarów tematycznych, elementów tworzących poszczególne szlaki oraz ich wpływu na przestrzeń miejską.

Abstract
This paper presents the urban space from the perspective of "€œmemory traces"€ functioning in Warsaw and Krakow. The authors analyzed the nature of these traces and their elements - monuments and other places of historical meaning, and the roles they play in the cities and the social memory of their inhabitants - both in their material and symbolic meanings. The research concentrated on the themes of the "€œmemory traces"€, their elements and influence on the cities"€™ spaces.